Psichosomatika

Psichosomatika pagal PSY2.0-tai naujausias mokslas, grįstas 5 BIOLOGINIAIS ĮSTATYMAIS, nusakytais  vokiečių Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamerio

Tai ypač sparčiai pasaulyje populiarėjanti pagal efektyvų ligų gydymą – NAUJOJI GERMANŲ MEDICINA.

Tai įrankis suprasti, kodėl kūnas suserga ir serga ilgesnį ar trumpesnį laiką. Nuo ko tai priklauso ir kaip padėti žmogui pasveikti be medikamentų.

PSY2.0 2023 04 26

PSY 2.0 PRAKTIKA

PSY 2.0 PRAKTIKA

PSY2.0 2023 03 22

Kaip veikia PSY2.0 ?

Iš vaizdinių/vizualinės sferos pereiname į jausmų sferą. Įsivaizdavimo sfera paprasta: pajausk, kas kūne? Kūnas visada sąveikauja su psichika. Jų sąveika ir yra psichosomatika.

Vienas be kito neveikia. Pakeitus vieną, pasikeičia kitas ir atvirkščiai.

Hipnozės pagalba patenkame į situaciją, kur kūnas pasirinko pirmą kartą būtent tokią REAGAVIMO STRATEGIJĄ, kad ADAPTUOTŲ PSICHIKĄ (abu+kūną taip pat) prie naujos minties. Tai naujas pasirinkimas, kurį jis gali realizuoti. Kitaip tariant psichika leidžia žmogui jausmų pagalba užfiksuoti tą mintį(įvykį). Dar kitaip pasakius-vyksta ne įtaiga, ne  naujo įsitikinimo/įsikišimo įtvirtinimas, o naują PASIRINKIMĄ REAGUOTI ŽMOGUS PADARO PATS.

Galima dirbti su ligoniais. Praktikų/konsultacijų metu žmonės padaro naujus pasirinkimus pagal save, kaip jie reaguotų, kad nebūtų ligos. Kitaip tariant, žmogaus kūnas padaro kitą pasirinkimą.  Pasirenka kitą reagavimo strategiją ir kūnas pasveiksta.

Dirbama su VISU žmogumi: psichika ir kūnu  vienu metu kartu. Tokiu pačiu principu įvyksta liga  arba taip pat tokiu pačiu principu iškart pasveikstama.

5 BIOLOGINIAI DĖSNIAI (įstatymai)

Gamtos biologinis dėsnis –kūno reakcija/įvykis esant vienu metu trim aplinkybėm:

  • Netikėta
  • Dramatiška
  • Izoliuota

!!!! BAM!!!!

Ir pasileidžia prasminga  speciali biologinė  programa (Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm, SBS)

Pasileidžia su DHS (Dirko Hamerio sindromu) KONFLIKTAS  – patirties šokas vienu metu IŠKART visuose trijuose lygiuose: PSICHIKOJE – SMEGENYSE – ORGANE. Konflikto šokas, kuris individą faktiškai „pagauna ant ne tos kojos“. Paleidžiama specialioji programa, praktiškai sinchroniškai – psichikoje, smegenyse ir organe, ir taip pat ji ten yra aptinkama, stebima ir išmatuojama! Tad sukrėtimo netikėtas pobūdis yra svarbiau, nei konflikto „psichologinis turinio vertinimas“. Taip pat tai visada yra konfliktyvi patirtis, o ne koks nors likimo smūgis ar įvykis, kuomet paveiktas asmuo vis tiek nebūtų galėjęs nieko pakeisti. DHS metu pacientui prasiveria burna, akys ir ausys. Akimirksniu jis tampa labai budrus, o jo galūnės – šaltos. Tiksliai nuo DHS pacientas patiria nuolatinį stresą, t. y. jo plaštakos ir pėdos yra visiškai šaltos, jis dieną ir naktį galvoja apie savo konfliktą ir mėgina jį išspręsti. Naktį jis nebegali miegoti, o jeigu gali, tai tik pirmąją nakties pusę, po pusvalandį, jis nebeturi apetito, netenka svorio.

DHS momentą biologinis konfliktas turi DVI FAZES: AKTYVI KONFLIKTO FAZĖ  IR ATSISTAYMO (SVEIKIMO) FAZĖ.

Nėra konflikto savaime, bet kiekvienas konfliktas turi visiškai apibrėžtą turinį ir jis yra apibrėžiamas DHS sekundiniu greičiu. Konflikto turinys kyla asociatyviai, t. y. mintį priskiriant nevalingai ir daugiausia apeinant mūsų supratimo filtrą. Galvojame, kad galvojame, iš tiesų konfliktas jau smogė per kelias sekundes, prieš pradedant galvoti. Šis nelauktas šokas smegenyse palieka pėdsakus, kuriuos galima nufotografuoti smegenų kompiuterinės tomografijos pagalba. Tokia struktūra smegenų rėlėje yra vadinama Hamerio židiniu (HH). Šie HH atrodo kaip šaudymo taikinio koncentriniai žiedai, arba kaip vandens paviršius po to, kai į jį pliumpteli akmuo. Taigi tai reiškia, kad kiekvienam konflikto turiniui priklauso visiškai apibrėžtas vėžys ir visiškai apibrėžta vieta smegenyse. Bet Germanische Heilkunde® žavi tuo, kad galime ne tik pagal smegenų KT iškart nustatyti biologinio konflikto pobūdį, arba konflikto turinį, arba tai, kuris organas paveiktas ir ar ląstelių daugėja ar mažėja, bet ir tarsi kriminalistai išsiaiškinti, ar konfliktai yra konflikto aktyviojoje fazėje (ca-fazė) ar jau sveikimo fazėje (pcl-fazė)

Visi mūsų kūno audiniai į konfliktą reaguoja tam tikrame organe -visais trimis lygmenimis (psichika – smegenys – organas), nuo DHS iki konflikto atomazgos (konfliktolizė = CL) ir epileptinės/epileptoidinės krizės aukščiausiame pcl-sveikimo fazės taške, ir sugrįžimo į normalizavimą (normotonija), yra sinchroniška! Dėl nuolatinio streso (simpatikotonijos), galvinių nervų komunikacijos linijos yra pažeidžiamos vis didesniu mastu, t. y. paveikiama vis didesnė sritis arba intensyviau kinta jau paveikta sritis. Tokiu būdu organe progresuoja vėžys, dėl vėžio kūne organas padidėja, sumažėja arba bet kokiu atveju pakinta. Tai reiškia: jeigu konfliktas stiprėja( psichiniame lygyje vis dar neišsprendžiamas klausimas), taip pat stiprėja ir poveikiai organui, o jeigu konfliktas silpnėja ( žmogaus konfliktas išsispredžia), jis silpnėja ir kitame lygmenyje.

Kada žmogus išsprendžia biologinį konfliktą, jis įeina į specialiosios programos antrąją -sveikimo fazę. Nes tiksliai kartu su sveikimo fazės pradžia organizmas pradeda taisyti žalą – tebūnie tai ląstelių padaugėjimas ar sumažėjimas kūno organe – bei, žinoma, ir paveiktąją smegenų rielę. Ir kuo ilgesnis buvo  konfliktas, tuo didesni arba tuo ilgiau trunka sveikimas: galvos skausmai, pūliavimai, temperatūra, kosejimas, sloga, kraujamas ir t.t. ir pan. . Prasidėjus konflikto atomazgai organizmas vėl persijungia, iš streso fazės į poilsio fazę, vadinamą vegotonija. Dabar organo lygmeniu matome tai, kas anksčiau buvo laikoma svarbiausiu: vėžys (ar kitos ligos) sustoja! Ir paraleliai tam smegenų lygmeniu matome, kad Hamerio židinys dabar edemuojasi.

Mikrobai, bakterijos, grybai, virusai ir visikiti MIKROORGANIZMAI DALYVAUJA SPECIALIOJE BIOLOGINĖJE PROGRAMOJE –SBP. Jie pasileidžia bet kuriuo atveju, priklausomai nuo ,kurioje fazėje yra žmogaus organizmas-aktyvioje konflikto fazėje ar atsistatymo/konflikto išsprendimo fazėje. Ir priklauso, kokioje organo dalyje yra, kas atsakingas už tai.

LIGA tai reikšminga dalis SPECIALIOS BIOLOGINĖS PROGRAMOS , sudarytos tam, kad organizmas SĖKMINGAI išspręstų bet kokį PSICHIKOS konfliktą. LiGA- tai SBP, kuri reikalinga, kad VYKTŲ EVOLIUCIJA ir išmokytų ADAPTUOTIS. Ligoje nėra nieko blogo r sudėtingo. Konfliktai vyksta visada. Tai mūsų gyvenimo dalis. Dėka to, mes adaptuojame kūną, prisitaikome, įsitvirtiname. Svarbiausia, ne bijoti, o išmokti ir prisiderinti. Suprasti.

Liga-tai adaptacija sociume.

Jei užstrigau konflikte, tai reiškia, kažkur esu su savimi nesąžiningas. Liga-tai melas sau.

PAVYZDŽIAI

Ligos priežastis yra tiesiogine to žodžio prasme VIENAS MOMENTAS, VIENA AKIMIRKA. Viena sekundė, sekundės dalis. Ne kas nors kitas, bet būtent per vieną sekundės dalį įvykęs šokas. Viskas priklauso nuo to vieno vienintelio momento, nuo vienos akimirkos

PIRMAS

3 metų mergaitė lanko šokių pamokas. Ji nuo trejų metų su mokytoja ir kitais vaikais pasilieka viena, be mamos. Ji supranta, kad mama laukia šalia, už durų. Ji išeina po pamokos pro duris pas mamą – aplink pilna kitų tėvų ir vaikų, ji apsidairo, o… jos mamos nėra: BAM! Šitas momentas ir yra tas pradinis dalykas, priežastis. Viena sekundės dalis. Mergaitė stovi praverta burna. Mama yra už kelių metrų ir po kelių sekundžių prieina. Bet šokas jau įvykęs: netikėta; dramatiška; izuoliuota.

 Situacija yra užfiksuota tą vieną konkrečią akimirką, dėl šio vieno momento vėliau vyks atkritimas, atsistaymas, kas vadinama natūraliai tradiciškai liaudyje liga. Tai tas pats, kas iškristi per langą – reikia tik akimirkos.

ANTRAS

Vyras žaidžia su savo naujos draugės, kuri jau persikraustė su juo gyventi, telefonu, tiesiog šiaip sau. Ir ateina žinutė, jis atidaro, o iš kito vyro, su kuriuo ji dirba. BAM! Šita viena akimirka ir yra šoko momentas, pradžia, visko. Kitaip tariant, kas vyks toliau, priežastis.

TREČIAS

Mama vairuoja, vaikas sėdi ant galinės sėdynės ir čiulpia saldainį. Mama staiga stabdo, vaikas užspringsta čiulpinuku. BAM! Tas vienas momentas, kai vaikas staiga užspringo, ta akimirka, yra tas šoko momentas. Ta viena sekundės dalis. Tą sekundės dalis lemia viską, kas bus ateityje

KETVIRTAS

Moteris nueina kaip įprastai kasdien į namo garažą. Staiga pamato svetimą žmogų, su daiktais. Vagis! BAM! Šita sekundės dalis, šitas vienas momentas yra pradžia. Visa ko priežastis, kas vyks toliau.

PENKTAS

Šoką sukelia ta akimirka, kai įvykis ištinka iš niekur nieko, neturint nė sekundės dalies jam pasirengti, yra labai ūmus ir dramatiškas, ir patirtas izoliuotai– mergaitė, išėjusi pro duris, ir supratusi, kad mamos nėra, yra visai viena; vyras, radęs draugės telefone kito vyro žinutę, yra visai vienas, draugė jam niekuo negali dėl to padėti, niekas kitas ir niekuo negali padėti; vaikas, užspringęs čiulpinuku, yra visai vienas, mama ne iškart pamatė, kad jis užspringo, jis turėjo duoti jai ženklą; moteris, užtikusi vagį, yra visai viena. Taigi, ligos priežastis visada yra tokia viena akimirka, kurią visai nevalingai, nesąmoningai ištinka šokas. — Mergaitės mama buvo šalia, bet svarbu, kaip ji pati tai tą akimirką nevalingai suvokė. Mama priėjo vos po minutės, bet šokas jau įvykęs. Berniukui užspringusį čiulpinuką pavyko jį iškratyti vaiką apvertus žemyn galva ir kratant. Bet šokas jau yra įvykęs. Vyras sau kartoja, kad nieko tokio, tai tiesiog eilinė žinutė nuo bendradarbio, bet šokas jau yra įvykęs. Jis tą izoliuojantį įvykį laiko savyje ir niekam nepasakoja. Moters užtiktas vagis tik nusišypsojo ir išėjo pro duris. Bet šokas jau yra įvykęs. Taigi, viskas priklauso nuo tos vienos akimirkos. Būtent nuo šios akimirkos, šio šoko, prasideda liga (organizmo reakcija). Organizmui įvykis tampa kaip ALERGENAS. Kuris gali kartotis esant panašiom aplinkybėm. Alergenu tampa tas įvykis ir jo aplinkybės, kurias organizmas (smegenys) įsimena, išsaugo visai nevalingai, sąmoningai, per vieną akimirką. Alergija išlieka visą gyvenimą. — Tik tada, kai tas per akimirką šoką sukėlęs įvykis tampa niekinis, alergija išnyksta. Berniukas visada liks alergiškas čiulpiamiems saldainiams (net ir po dešimtmečių), nes tas įvykis niekada netaps niekinis (jis vėl gali nutikti). Alerginę reakciją sukels tiesiog čiulpiamas saldainis. Jokio šoko antrąkart ir kitus kartus nebebus. Jis nevalingai, nesąmoningai reaguos taip, kaip reagavo pirmąkart į šoką. Ant galinės sėdynės užspringęs čiulpiamu saldainiu berniukas reagavo plaučių alveolėmis ir mirties baimės, baimės užspringti šoku. Daugiau apie čiulpiamus saldainius jis nenorėjo girdėti. Po trisdešimt metų jis tą įvykį, galima sakyti, pamiršęs (nors pagalvojęs tą momentą gerai prisimintų). Bet dabar vėl sučiulps saldainį, ir organizmas reaguos taip pat, kaip tada, prieš 30 metų – plaučių alveolės, kosulys. Gydytojas jam pasakys, kad tai dėl rūkymo. Net jeigu jis ir nerūko.

Dagiau originalo -vokiečių kalba galima apie naująją Germanų mediciną paskaityti ČIA

konsultacija/pokalbis – 30 min. 30 Eur.

VISKĄ GALIMA PAKEISTI… MĄSTYKIME KŪNU

Scroll to Top